Adresas: 
V. Krėvės pr. 105A, Kaunas
Tel.: 37-313991

El. paštas: 
etiudas@dr.com
Internetinė svetainė: 
http://www.etiudas.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Specialistų veikla
Muzika
Muzikos mokytoja ekspertė Jurgita Urnižienė. Muzikinis ugdymas menų darželyje „Etiudas" skiriasi nuo kitų ikimokyklinių įstaigų tuo, kad čia dirba ne tik profesionali muzikos pedagogė, bet ir auklėtojos, turinčios aukštesnįjį muzikos išsilavinimą. Su vaikais kuriamos įvairios muzikinės improvizacijos, kurios remiasi lietuvių folkloru ar smulkiąja tautosaka. Kūrybinei išraiškai naudojamos įvairios muzikinės ir nemuzikinės priemonės (buities daiktai, žaislai, popierius, vanduo ir kt.). Ypač stengiamasi ugdyti vaiko jautrumą muzikiniam ritmui. Menų darželyje yra surinkta didelė lietuvių liaudies muzikos instrumentų kolekcija.

Darželio auklėtiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose „Visagirstis", „Tramtatulis", „Atitaria lamzdžiai", „Kaunas talent", „Molo vaikų dainų šventės", „Dainų dainelė", „Giesmių giesmelė", „Kauno dienos", „Baltijos bangelės".

Šokis
Meno pedagogė metodininkė, saviraiškos ir išraiškos šokio specialistė, Audronė Speičienė. Laisvasis muzikalus judesys - būdas vaikų meninei kompetencijai ugdyti. Laisvasis muzikalus judesys tenkina vaiko judėjimo ir saviraiškos poreikį, tobulina jo fizinius gebėjimus, ugdo taisyklingą kūno laikyseną, pratina pažinti kūną, lavina muzikalumą, kūrybingumą, turtina dvasinį pasaulį.
 
Kalba
Logopedė Lina Nefaitė. Vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos bei pažinimo procesų sutrikimų neretai susiduria su įvairiomis, netgi ir psichologinėmis problemomis. Logopedės ne tik šalina šiuos sutrikimus, bet ir nustato sutrikimo pobūdį, rengia individualias programas ir užduotis, konsultuoja tėvus, bendradarbiauja su grupės auklėtojomis, tobulinant vaikų kalbos ir komunikacijos bei pažinimo kompetencijas.
 
Socialinis darbas
Socialinė pedagogė Rūta Kazakaitytė. Rūpinasi prevenciniu darbu, padeda vaikams geriau adaptuotis, dalyvauja užsiėmimuose, stebi grupės veiklą, teikia informaciją šeimai ir pedagogams, atstovauja vaiko teisėms, įsijungia į įvairius projektus mieste ir įstaigoje. Atlieka tyrimus.
 
Meno pedagogika
Darželyje dirba, socialinių mokslų daktarė, auklėtoja ekspertė Rimanata Matlašaitienė. Ji yra valstybinių ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo programų, metodinių leidinių bendraautorė. Rimanta konsultuoja darželio „Etiudas" ir Kauno pedagogus, siekiančius teoriškai įprasminti pedagoginę patirtį.
 
Dailė
Meno pedagogė, menų magistrė, dailininkė Lina Statkevičienė. Dailė yra viena svarbiausių vaiko veiklos rūšių, nes ji leidžia vaikui lengva ir išgyvenimais vaizdžia forma išreikšti tai, ką jis jaučia, supranta, įsivaizduoja. Lina padeda vaikams atsiverti, vadovaudamasi jų pojūčiais, nepriklausomu mąstymu, spontanišku kūrybos pobūdžiu. Dailės studijoje vaikai susipažįsta su specifinėmis dailės raiškos priemonėmis, medžiagomis, technikomis. Puoselėjamas vaikų gebėjimas eksperimentuoti, atrandant individualų, originalų sprendimo būdą. Savo darbe pedagogė remiasi ir plėtoja modernias ugdymo menu tendencijas, pagrįstas naujausiomis vaiko kūrybiškumo ir estetinio suvokimo idėjomis.
 
Teatras
Meno pedagogė ekspertė, aktorė Inesa Paliulytė. Ugdydama vaikus Inesa atsisako žodžio „vaidinti". Vaikai ne vaidina, o veikia. Siekiama padėti vaikui tapti savimi ir sutapti su įvairiausiais gamtos reiškiniais, aplinkybėmis, gyvūnais ir daiktais.
 
Kūno kultūra
Kūno kultūros pedagogė metodininkė Rita Naujokaitė. Pedagogė teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, organizuoja sportines veiklas grupėms salėje ir lauke, konsultuoja pedagogus ir ugdytinių tėvus sveikatos saugojimo klausimais. Rengia vaikų sporto šventes.
 
Vaikų psichologija
Psichologė Ingrida Paplauskaitė. Rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, specialistais, teikia rekomendacijas. Dalyvauja formuojant teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į emocinių, elgesio bei bendravimo problemų turinčius vaikus ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.