Adresas: 
V. Krėvės pr. 105A, Kaunas
Tel.: 37-313991

El. paštas: 
etiudas@dr.com
Internetinė svetainė: 
http://www.etiudas.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Apie mus
Menų darželis „Etiudas“– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, taikanti meno metodą, kuriame „gyvena“ keturios meno mūzos – muzika, dailė, teatras, šokis. Įstaigoje veikia Vaikų meninio ugdymo konsultacinis metodinis centras, padedantis ugdytojams (šeimoms ir pedagogams) tobulintis meninę kompetenciją, spręsti vaikų meninio ugdymo klausimus kitose ikimokyklinėse įstaigose. Vaikų meninio ugdymo konsultacinio metodinio centro tikslas kurti ir skleisti vaikų ugdymo daile, meniniu judesiu, muzikinio bei teatrinio ugdymo konsultavimo ir metodinės paramos sistemą Kauno miesto ir respublikos pedagogams.
 
Paskirtis
• vadovaujantis įstaigos savitu, nuolat atnaujinamu ugdymo turiniu, metodine patirtimi tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų meninę kompetenciją;
• lavinti meninės veiklos, estetinio suvokimo bei vertinimo gebėjimus;
• skleisti vaiko kultūros, meno metodo sampratą pedagoginėje bendruomenėje, visuomenėje;
• tobulinti vaikų meninės raiškos organizavimo gebėjimus.

Veiklos kryptys
• kvalifikacijos tobulinimo programų pedagogams rengimas ir įgyvendinimas;
• informacijos apie tradicines ir modernias vaikų meninio ugdymo sampratas, kryptis, formas rinkimas, sisteminimas ir sklaida;
• metodinių rekomendacijų, straipsnių, pranešimų, parodų katalogų rengimas;
• vaikų meno projektų rengimas įtraukiant šeimą, jų organizavimas Kaune, šalyje;
• sąlygų sudarymas aukštųjų mokyklų studentams atlikti tyrimus, pedagoginę praktiką.

Veiklos formos
• vaikų dailės akcijos;
• vaikų, pedagogų dailės parodos;
• mažųjų talentų konkursas-festivalis;
• seminarai, metodinės valandos, konsultacijos pedagogams, studentams, tėvams;
• straipsniai spaudoje, pranešimai konferencijose.